สุมาลีแลนด์ นครนายก อีกหนึ่งไร่ที่ปลูกอินทผลัมพันธ์บาฮี

เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัม วัน พฤหัส ที่ 16 สิงหาคม 2561, เวลา 09:49 น. 656 ครั้ง เป็นเอก

สุมาลีแลนด์ จ.นครนายก

สุมาลีแลนด์ นครนายก อีกหนึ่งไร่ที่ปลูกอินทผลัมพันธ์บาฮี จากการเพาะเนื้อเยื่อ ในพื้นที่กว่า 100 ไร่ แบ่งการเกษตรแบบผสมผสาน ไม่ปลูกพืชชนิดเดียว แนวทางการสร้างราย แบบ รายวัน รายเดือน และรายปี โดยคุณสุมาลี เจ้าของไร่ เป็นอดีตข้าราช ได้วางแผนก่อนที่จะเกษียณไว้ล่วงหน้าประมาณ 3 -4 ปี ในการใช้ชีวิตด้านการเกษตร อยู่แบบพอเพียง เหลือไว้แบ่งปัน สุมาลีแลนด์อินทผลัม ต.พระอาจารย์ อ.องค์รักษ์ จ.นครนายก สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเกษตรได้ เวลาที่ควรดูเวลาที่เหมาะสม คุณสุมาลี โทร.089-793-7566 ประสานงานติดต่อรายการ โทร. 090-985-2681