สวนแม่มะลิ สวนอินทผลัมที่มีทั้งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเพาะเมล็ด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัม วัน พฤหัส ที่ 9 สิงหาคม 2561, เวลา 23:34 น. 797 ครั้ง นายดุสิตธร

แม่มะลิ เกษตรกร ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น เริ่มต้นปลูกอินทผลัมพันธ์บาฮี จากการเพาะเมล็ด ได้ 3 ปี ออกผลผลิต จำหน่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้ลองชิม ในรสชาด มีความกวาดบ้าง จะแตกต่างจากต้นพันธ์ที่เพาะจากเนื้อเยื่อ แต่ก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี