ป้องกันก่อนที่จะทำให้เกิดความเสียหายในไร่ คือ "ด้วง"

เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัม วัน อาทิตย์ ที่ 23 กันยายน 2561, เวลา 08:55 น. 812 ครั้ง เป็นเอก

อินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อหรือจะเพาะเลี้ยงจากเมล็ด ศัตรูอีกหนึ่งตัวที่ต้องป้องกันก่อนที่จะทำให้เกิดความเสียหายในไร่ คือ "ด้วง" จะสร้างความเสียหายให้กับต้นอินทผลัม เราควรฉีดเพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย