#เตรียมตัวก่อนเกษียณปลูกอินทผลัม เหลืออายุราชการอีก 13 ปี สานฝันด้านการเกษตรของ ร.ต.อ.เจริญ ฯ

เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัม วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561, เวลา 12:03 น. 749 ครั้ง เป็นเอก

#เตรียมตัวก่อนเกษียณปลูกอินทผลัม เหลืออายุราชการอีก 13 ปี สานฝันด้านการเกษตรของ ร.ต.อ.เจริญ ฯ ปลูกอินทผลัมไว้สร้างรายได้ในอนาคตตั้งใจเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้แนะนำให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในเขตจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง