อินทผลัมเพาะเนื้อเยื่อ พันธ์ุบาฮี แยกหน่อ 15,000 บาท

เกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัม วัน อาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 2561, เวลา 00:14 น. 625 ครั้ง เป็นเอก

หน่ออินทผลัมพันธ์บาฮี อายุ 3 ปี มีจำนวนแค่ 30 หน่อ ราคา 15,000 บาท ต้องมารับเองที่สวน อยูธยา สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายการตลาด โทร.090-985-2681